I 2016 fandt to af museets frivillige medarbejdere en hel del interessante gamle arkitekttegninger, oversigtskort etc. som vedrører fængslet. Rigsarkivet besøgte efterfølgende museet og affotograferede alle tegninger og kort.

Rigsarkivet har den 29. sept. 2016 skriftligt oplyst, at en del af materialet var bevaringsværdigt og skal konserveres

Se Rigsarkivets skrivelse til Vridsløselille og bliv klogere på, hvor vigtig korrekt opbevaring er:

Rigsarkivets skrivelse til Vridsløselille