Den 22. marts 2011 kl. 15.00 afholder Fængselshistorisk Selskab generalforsamling

Generalforsamlingen 2011 afholdes i Københavns Byret.

Dagsorden efter vedtægterne.