Direktoratet for Kriminalforsorgens første 100 år

Bog markerer Direktoratet for Kriminalforsorgens første 100 år.

Direktoratet for Kriminalforsorgens 100 års jubilæum.  Bogen udkommer på jubilæumsdatoen den 1. oktober 2010.

  • Publikationen kan købes for kr. 200,00.
  • Medlemmer af Fængselshistorisk Selskab kan købe bogen for kr. 100,00.

DFK 100 år

Find yderligere oplysninger om salg af bogen under menupunktet Publikationer.