Genstande fra Statsfængslet i Horsens overdrages

En unik samling af genstande fra de 153 år Statsfængslet i Horsens var i brug, blev onsdag den 20. januar overdraget til Horsens Museum. Det blev fejret ved en reception på det gamle fængsel.

Med til begivenheden var blandt andre direktør William Rentzmann, Horsens' borgmester Jan Trøjborg og chef for Horsens Museum, Anne Bjerrekær, der underskrev aftalen om, at alle genstandene fra det gamle fængsel nu tilhører Horsens Museum.

Chef for Horsens Museum Anne Bjerrekær udtrykte i sin tale stor glæde over, at Kriminalforsorgen havde valgt at forære genstandene til museet: "Jeg ved, at fængselssamlingen for jer har været et hjertebarn. Så tak fordi I tror på, vi kan løfte opgaven."

Nyhed_overdragelse_billede1

Nyhed_overdragelse_billede3

Direktør William Rentzmann, Horsens' borgmester Jan Trøjborg og museumschef Anne Bjerrekær skriver under på aftalen mellem Kriminalforsorgen og Horsens Museum. 

Direktør William Rentzmann fortalte i sin tale, at det havde været afgørende for beslutningen, at pensioneret vagtmester Aage Egholm, der har ledet fængselsmuseet og har samlet de fleste af genstandene, gik ind for overdragelsen af samlingen. "Dels har det været afgørende for Egholm at samlingen blev her i byen, dels har Egholm haft et særdeles godt samarbejde med Horsens Museum, som han har en næsten ubetinget tillid til. Så det kan vi andre jo også roligt have."


"Samlingen har i Horsens været en del af fængslets identitet. Samlingen har været et led i formidlingen af
fængselskulturen fra en generation af medarbejdere til den næste", fortalte William Rentzmann, og fortsatte: " Horsens vil ikke længere være kendt som en fængselsby, men som en kulturby, og forhåbentlig vil Horsens inden længe blive kendt som byen med Europas fineste fængselsmuseum."

Nyhed_overdragelse_billede2

Begivenheden blev fejret med kaffe og kage til de fremmødte i det iskolde museumslager.

"Jeg vil gerne sige tak til Horsens Museum og til Horsens by for det samarbejde vi har haft om Fængslesmuseet, og jeg ser frem til, at der også i fremtiden vil blive et tæt samarbejde imellem byen og museet på den ene side og Kriminalforsorgen og Fængselshistorisk Selskab på den anden".

Kriminalforsorgen valgte at overdrage fængselssamlingen til Horsens Museum, da det ikke længere ville være muligt for Kriminalforsorgen at bevare og formidle genstandene efter det gamle Horsens Statsfængsel blev nedlagt.

Skakbrikker

Skakbrikker fra det gamle fængsel i Horsens.

/Kommunikationsenheden, direktoratet