DJØF forlag udgiver publikationen Danmarks Arresthuse

Bogen indeholder skildringer af samtlige 36 fungerende arresthuse samt de historisk mest interessante nedlagte arresthuse.

Danmarks Arresthuse

Bogen er rigt illustreret v/fotograf Svend Erik Andersen. Oplysning om køb af bogen findes under menupunktet Publikationer.