Årsskriftet for 2009 udkommer

I forbindelse med kontingentindbetaling for 2010 vil alle medlemmer modtage et eksemplar af årsskriftet.

Kontingentet for 2010 er 50 kr. for personlige medlemmer og 500 kr. for institutioner, som kan indbetales på foreningens bankkonto.

Kontonummeret er: 6737-0143678