Den 26. marts 2009 kl. 15.30 afholder Fængselshistorisk Selskab generalforsamling

Generalforsamlingen 2009 afholdes i Direktoratet for Kriminalforsorgens lokaler i Strandgade 100, København K.

Dagsorden efter vedtægterne.