Nyheder fra Fængselshistorisk Selskab

Herunder vises de seneste 25 nyheder fra Fængselshistorisk Selskab. Vælg årsarkiv fra venstremenuen, for at se alle nyheder fra et givent år.

 

07. december 2019 | Åbent hus på Vridsløselille den 7. december 2019
Lørdag den 7. december var der åbent hus på Vridsløselille Fængsel. Albertslund Kommune og Freja Ejendomme holdt rundvisninger på det gamle fængsel. Begrænsningen var 200 personer, men flere havde meldt sig! I dagens anledning holdt også fængslets museum åbent og der var mange besøgende, som gerne ville høre histori


01. oktober 2019 | Museet om Statsfængslet i Vridsløselille
Statens ejendomsselskab Freja har givet tilladelse til, Museet om Vridsløselille Fængsel kan holde åbent foreløbig indtil den 31. december 2020. Der er måske mulighed for forlængelse alt efter, hvad der skal ske med bygningerne og området, når fængslet bliver solgt. 


01. juni 2019 | Fængselshistorisk Selskab på Facebook
Der vil jævnligt blive lagt fotos og beskrivelser om diverse genstande, samt ideer til besøg på steder, som har relation til fængselsmiljøet. 


15. maj 2017 | Fremtiden for Vridsløselille Fængsel
Vridsløselille Fængsel skal sandsynligvis helt lukkes på et tidspunkt - og hvad så med bygningerne og grunden? Der er pt. en udstilling i Sundhedshuset, Stationsporten 1 i Albertslund bestående af diverse plancher med ideer/oplæg til, hvordan bygning og grund kan bruges i fremtiden. Ideerne er


27. januar 2017 | Rigsarkivets besøg på Vridsløselille Fængsel
I 2016 fandt to af museets frivillige medarbejdere en hel del interessante gamle arkitekttegninger, oversigtskort etc. som vedrører fængslet. Rigsarkivet besøgte efterfølgende museet og affotograferede alle tegninger og kort. Rigsarkivet har den 29. sept. 2016 skriftligt oplyst, at en del af materia


11. august 2016 | Forbrydelse og straf
Et undervisningsmateriale udviklet af Forsete med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler og Dreyers Fond.


30. juni 2015 | ”Hvor der er en Vilje, der er der ogsaa en Vej”
Nordea-fonden uddeler 21,9 mio. kr. til Fængselsmuseet i Horsens Tunnelen, som Lorentzen flygtede fra lillejuleaften 1949, bliver den ultimative fortælling om viljen til at overleve fængselslivet - og  livet i det hele taget. Genskabelsen af tunnelen i kombination med udstilling af nogle af de ov


04. februar 2015 | Carl August Lorentzen
Se Henrik Mønsters artikel om stortyven Carl August Lorentzen. 


18. marts 2014 | Danmarks østligste statsfængsel
Fra 1826 - 1850 lå Danmarks østligste fængsel på Frederiksø ud for Bornholms kyst. Her afsonede Dr. Dampe store dele af sin livsvarige dom for landsforræderi. Hent artiklen, som er skrevet af Peter Kyhl Olesen. Kilde: Fængselsforbundet nr. 3 - marts 2014


13. marts 2014 | Artikler
Der er lagt nye artikler ind på siden med forskelligt læsestof. Der vil jævnligt blive lagt nye artikler ind - så husk at slå vejen forbi en gang imellem. Artikler.   De sidste nye handler om Anvendelsen af brandhæmmende madrasser i Kriminalforsorgen og Arresthuset i Aalborg


05. februar 2014 | Kriminalhistorie
Der er taget initiativ til en ny hjemmeside, som fortæller historier om udvalgte kriminelle i 1800-tallet. Historierne fortælles i "øjenhøjde" ud fra en filosofi om, at alle har ret til at få fortalt deres historie. Historierne er overskuelige og læseværdige - prøv at kigge ind: Kriminalhistorie Projektgruppen


27. august 2013 | Middelalderfestival i og omkring det gamle fængsel i Horsens
Det gamle fængsel i Horsens lægger rammer til en del, som man nok ikke havde forestillet sig for mere end 150 år, da fængslet blev bygget. Det seneste tiltag er middelalderfestivalen, som vil betyde, at markedsfolk, gøglere og riddere kommer til at hærge fængselsområdet den 30. og 31. august 2013


09. januar 2013 | Nyhedsbreve online
Det nu muligt at finde de seneste nyhedsbreve her på hjemmesiden. Du finder dem i nyhedsarkivet under menupunktet "Nyhedsbreve"


22. november 2012 | Uddannelsesdag i Horsens
Den 22. november samledes museumsfolk fra hele landet til en informativ og hyggelig uddannelsesdag i det gamle statsfængsel i Horsens - nu åbent som museum under navnet "FÆNGSLET". Læs notat om mødet her.


14. maj 2012 | Referatet kan nu læses her på hjemmesiden!
Så er referatet godkendt af dirigenten og sekretæren. Læs det her.


23. marts 2012 | Spændende indlæg på generalforsamlingen
Den 22. marts 2012 blev den årlige generalforsamling i Fængselshistorisk Selskab afholdt.  Som sædvanlig var der god medlemsopbakning, og interessante oplæg: Peter Fransen beskrev sit foreløbige arbejde med indsamling af materiale, som skal danne grundlag for en jubilæumsbog om Statsfængslet i Nyborg,


14. februar 2012 | Ny hjemmeside til Fængselshistorisk Selskab
Ny hjemmeside til Fængselshistorisk Selskab Fængselshistorisk Selskab har fået en ny og mere moderne hjemmeside. Den hjemmeside du besøger lige nu, er en mere tidsvarende hjemmeside og Fængselshistorisk Selskab håber du synes godt om den.   Billede af forsiden, som den ser ud ved relancering a


01. marts 2011 | Generalforsamling 2011
Den 22. marts 2011 kl. 15.00 afholder Fængselshistorisk Selskab generalforsamling Generalforsamlingen 2011 afholdes i Københavns Byret. Dagsorden efter vedtægterne.


20. september 2010 | Direktoratet for Kriminalforsorgens første 100 år
Direktoratet for Kriminalforsorgens første 100 år Bog markerer Direktoratet for Kriminalforsorgens første 100 år. Direktoratet for Kriminalforsorgens 100 års jubilæum.  Bogen udkommer på jubilæumsdatoen den 1. oktober 2010. Publikationen kan købes for kr. 200,00. Medlemmer af Fængselshistorisk


10. september 2010 | Publikationen om Danmarks Arresthuse
DJØF forlag udgiver publikationen Danmarks Arresthuse Bogen indeholder skildringer af samtlige 36 fungerende arresthuse samt de historisk mest interessante nedlagte arresthuse. Bogen er rigt illustreret v/fotograf Svend Erik Andersen. Oplysning om køb af bogen findes under menupunktet Publi


07. juli 2010 | Specialudstillinger på Horsens museum
To specialudstillinger på Horsens Museum Horsens Museum, som har overtaget "fængselssamlingen" fra det gamle fængsel i Horsens, markerer nu overtagelsen med to specialudstillinger. Specialudstillingerne vedrører Fængslets [berømte] fanger og 10.000 nye genstande.  Du kan læse mere om u


30. marts 2010 | Fra Sandholm til Ellebæk
Fra  Sandholm til Ellebæk Fængselsbetjent Freddy Frederiksen fra Ellebæk har skrevet om institutionens udvikling fra  Sandholm til Ellebæk. Bog om institutionens udvikling fra  Sandholm til Ellebæk, der handler om de første 20 år af institutionens historie som lukket fængsel for frihedsberøv


22. januar 2010 | Genstande fra Statsfængslet i Horsens
Genstande fra Statsfængslet i Horsens overdrages En unik samling af genstande fra de 153 år Statsfængslet i Horsens var i brug, blev onsdag den 20. januar overdraget til Horsens Museum. Det blev fejret ved en reception på det gamle fængsel. Med til begivenheden var blandt andre direktør William Rentzmann,


11. januar 2010 | Kroppedal Museum, 2010-kalender med fotos fra Vridsløselille
Kroppedal Museum - 2010 kalender Kroppedal Museum har produceret en 2010 kalender med 12 historiske fotos fra Vridsløselille Kalenderen kan købes for 40 kr. ved henvendelse til Fængselshistorisk Selskabs sekretariat. Køb kalenderen


08. januar 2010 | Årsskriftet for 2009 udkommer
Årsskriftet for 2009 udkommer I forbindelse med kontingentindbetaling for 2010 vil alle medlemmer modtage et eksemplar af årsskriftet. Kontingentet for 2010 er 50 kr. for personlige medlemmer og 500 kr. for institutioner, som kan indbetales på foreningens bankkonto. Kontonummeret er: 6737-0143678