Nedlagte

 

Arresthusene medtages kun i det omfang og fra det tidspunkt, hvor de kan karakteriseres som selvstændige institutioner.

De tidligere arrestkamre - (blandt andet) i rådhuskældrene - som fandtes i de fleste byer, omtales således ikke i nærværende sammenhæng - se nærmere herom hos Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark 1742 - 1839, København 1895.