Institutioner / Midt- og Nordjylland

Oprettet

Nedlagt

Tranebjerg Ting- og Arresthus, Samsø 1726 1860 Tinghuset Bredeblok nedbrændte 1741
1741 1795 Brattingborg arrest
1795 1860 Brundby
1860 ? Tranebjerg indviet
Lemvig Råd-, Ting- og Arresthus  1750 1960 Ny arrest i
1822 og 1877
Varde Råd-, Ting- og Arresthus 1752 1953
Byrum Ting- og Arresthus, Læsø 1773 1923
Skjerpinggaard Tingsted og Arresthus 1773 1923 Indeholdt 3 arrestpladser
Arresthuset i Ebeltoft 1789 1938 Gammel Arrest nedlagt 1840
Viborg Tugt- og Manufakturhus 1792 1875 Ny arrest taget i brug samme år
Mariager Arresthus 1822 1939
Vestervig Ting- og Arresthus 1833 1949
1833 1940
1943 1949
Hørup Ting- og Arresthus 1837 1909
Hammel Thing- og Arresthus 1837 1940
Blokhus Arrest 1844 1892 Indeholdt kun 2 celler
Holsted Thing- og Arresthus 1845 1939
Arresthuset i Bjerre 1846 1956
Arresthuset i Brædstrup 1846 1957
Nørre Sundby Ting- og Arresthus 1847 1951
Arresthuset i Sæby 1847 1964
Arresthuset i Skive 1847 1989
Tugthuset i Horsens 1853 2006
Odder Thing- og Arresthus 1856 1939
Arresthuset i Skanderborg 1857 1960
Arresthuset i Aalborg - Gabelsgade 1860 1947
Skagen Thing-, Raad-og Arresthus 1865 1959 Det gamle tinghus er nu lokalhistorisk arkiv
Nibe Råd-, Ting- og Arresthus 1872 1952
1941 1952
Arresthuset i Grenaa 1879 1991
Arresthuset i Terndrup 1885 1959
Pandrup Thing- og Arresthus 1892 1939
Fangekolonien ved Kjølsen 1899 1950
Fangekolonierne på Heden (Gedhus og Flyndersø) 1899 1953
Arresthuset i Horsens 1902 2006 I gamle optegnelser - opført i 1845
Kjellerup Ting- og Arresthus 1909 1954
Fjerritslev Ting- og Arresthus 1910 1953
Hornslet Ting- og Arresthus 1910 1950
Straffeanstaltens Anneks i Amstrup 1927 2000
Fængselsafdelingen i Tvangsarbejdsanstalten Horsens 1941 ?
Interneringslejren på St. Grundet 1941 1951
Straffelejrafdelingen på Råbjerg 1945 1975
Straffelejrafdelingen i Mosbjerg 1945 1994
Straffelejren Hjøllund 1946 1948
Skibsbylejren 1981 1987