Institutioner / Hovedstaden

Oprettet

Nedlagt

Helliggest Tugthus 1606 1650
Citadellet "Frederikshavn" 1661 1836
Københavns Børne-, Tugt- og Raspehus 1662 1740
Staden Københavns Civile Arresthus I 1678 1712
Staden Københavns Civile Arresthus II 1706 1795
Børne-, Tugt- og Spindehuset på Christianshavn 1740 1861
Hasle Rådstue-, Ting- og Arresthus 1798 1902
Neksø Råd-, Ting- og Arresthus 1799 1902
Sandvig Rådstue-, Ting- og Arresthus 1805 1881
Svaneke Råd-, Ting- og Arresthus 1805 1919
Fredensborg Ting- og Arresthus 1857 1947
   1943 1947
Arresthuset i Helsinge 1858 1941
Christianshavns Arresthus 1861 1921
Straffeanstalten på Christianshavn 1861 1928
Allinge Rådhus - Ting- og Arresthus 1881 1902
Skolehjemmet "Prøven" 1908 1951
Optagelseshjemmet "Stengården" 1921 1955
Forvaringsafdelingen på Sundholm 1925 1933
Fængselsafdelingen på Sundholm 1942 1947
Arrest for personer sigtet for krigsforbrydelser 1945 1946
Ungdomspension "Ringgården" 1955 1979
Visitations- og observationsafdeling "Skibet" 1972 1992
Nedtrapningsinstitutionen "Lynetten" 1974 1983
   1980 1983
Hybelhuset 1985 1997