Nedlagte

 

Nedlagte Institutioner

Fængselshistorisk Selskab har til hensigt at beskrive nedlagte institutioner for domfældte og arrestanter. På nuværende tidspunkt er der alene lavet en oversigt over institutionerne. Kan du bidrage med historier om de enkelte institutioner, er du velkommen til at sende dit bidrag, billeder eller genstande til os.

Som "nedlagte" institutioner medtages tidligere - nu nedlagte - fængselsinstitutioner, arresthuse, pensioner og behandlingsinstitutioner i Fængselsvæsenets/Kriminalforsorgens regi. 

Institutionerne er anført kronologisk efter nedlæggelsestidspunktet. Oprettelsesåret angives med *.

Året angiver tidspunktet for den formelle oprettelse. I visse tilfælde tages institutionen først i brug nogle år senere.

 

Oversigten redigeres af Jens Tolstrup og Helle Thaarup.

Her kan du finde en oversigt, i pdf format, over nedlagte institutioner:

PDF linkknap           

Klik på PDF-ikonet for at se listen. Særligt om nedlagte arresthuse

Støttefolder vedrørende istandsættelse af Bjerre Arrest