Litteratur

 

Litteraturliste     /     Udlånsregler    /   Litteraturliste (Excel til brug for sortering)


Bogsamlingen er en omfattende samling af bøger, skriftserier og skrifter indsamlet fra eksisterende bogsamlinger i Kriminalforsorgen og hos enkeltpersoner.

Den opbevares i Selskabets lokaler i Nytorv 21, forbygningen til Nytorvs Fængsel, og omfatter ca. 4.100 titler.

Samlingens formål er først og fremmest at bevare det igennem årene akkumulerede materiale, hvoraf noget må siges at være sjældent, mens andet er serier, fx årgange af beretninger, tidsskrifter mv.

Der er således tale om en liste over, hvad der i hvert fald findes og en liste, der kan virke som inspiration ved litteratursøgning. Listen er ikke udtømmende.

Bøger og skrifter er principielt ikke til udlån. Mange af titlerne kan lånes gennem det almindelige biblioteksvæsen.

Forskere og andre kan efter ansøgning til Fængselshistorisk Selskab på adressen faengselshistorisk.selskab@kriminalforsorgen.dk i enkeltstående tilfælde få tilladelse til hjemlån.