Forbrydelse og straf.jpg

Den Kriminalpolitiske Tænketank Forsete har medvirket til udarbejdelsen af et væsentligt undervisningsmateriale om forbrydelse og straf, der sætter fokus på straf. Materialet tager afsæt i konkret forskning samt den unikke viden, der op gennem tiden er samlet hos fagfolk, som til daglig arbejder i Kriminalforsorgen og i den juridiske sektor.

I alt er der produceret fire film, der kritisk-refleksivt sætter fokus på straffens historie, formål og aktuelle samt potentielt fremtidige udformning.

Filmene er udviklet med henblik til samfundsfag og historie i gymnasiet, men de kan ses og bruges af alle interesserede.

Undervisningsmateriale er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler og Dreyers Fond.

Pressemeddelelse

Link til hjemmesiden